Am Lóin

Am lóin atá ann.

Tá sé in
am lóin.

Caithfidh mé
mo lón a fháil.

Níl aon lón
agamsa.
Bú hú!

Seo duit.

Go raibh
maith agat.

Tá failte
romhat.

Tá Lug agus Gug ag ithe anois.

Obair ealaíne © Phillip Morrison
Taifeadadh agus digitiú: leighleat.com