Ar mhaith leat imirt liom?

Tá sé in am lóin.

Tá Liam agus Róisín sa chlós.

Ar mhaith leat
imirt liom, a
Liam?

Ba
mhaith.

Is mise
an cat.

Ní Tú!

Is mé!

Ná bígí ag
troid, a pháistí.

Tháinig an múinteoir.

Tá brón ar Liam.

Tá brón ar Róisín.

Tá Liam agus Róisín mór le chéile arís.

Obair ealaíne © The Cartoon Saloon
Taifeadadh agus digitiú: leighleat.com