Cad atá uait?

Cad atá uait?

Cóta báistí.

Cad atá uait?

Mo
mhamaí.

Cad atá uait?

Mo
stoca.

Cad atá uait?

Muicín.

Obair ealaíne © Jon Donohue
Taifeadadh agus digitiú: leighleat.com