Cad é atá ort?

Cad é atá ort?

Ocras.

Cad é atá ort?

Codladh.

Cad é
atá ort?

Brón.

Cad é atá ort?

Lúcháir.

Cad é atá ort?

Fearg.

Cad é atá ort?

Tart.

Cad é
atá ort?

Eagla.

Cad é
atá ort?

Tuirse.

Obair ealaíne © Steve Simpson
Taifeadadh agus digitiú: leighleat.com