Céard atá agat?

Céard atá agat?

Bábóg.

Céard atá agat?

Geansaí nua.

Céard atá agat?

Bosca lóin.

Céard atá agat?

Bronntanas.

Obair ealaíne © The Cartoon Saloon
Taifeadadh agus digitiú: leighleat.com