Gug ag siopadóireacht

Dia
duit.

Dia is
Muire
duit.

Cad atá
uait?

Milseáin, más é do
thoil é.

Seo duit.

Cé mhéad
é sin?

€1, más é do
thoil é.

Go raibh
maith agat.

Seo duit.

Slán agat.

Slán leat.

Obair ealaíne © Phillip Morrison
Taifeadadh agus digitiú: leighleat.com