Is maith liom

Is maith liom an scoil.

Is maith liom an bháisteach.

Is maith liom mo bhróga nua.

Is maith liom Daidí na Nollag.

Is maith liom an tarracóir buí.

Is maith liom pizza.

Is maith liom na réaltaí.

Is maith liom an teilifís.

Obair ealaíne © Steve Simpson
Taifeadadh agus digitiú: leighleat.com