Mo Thigh

Féach ar mo thigh.

Nach deas é!

Féach ar an díon ...

... is ar an simléar.

Tá ná fallaí bán.

Tá an doras buí.

Cé mhéad fuinneog ann?

A haon, a dó, a trí.

Obair ealaíne © Steve Simpson
Taifeadadh agus digitiú: leighleat.com