Nach mise atá go deas!

Chuir mé
orm mo
chóta.

Nach mise
atá go deas!

Bhain mé díom
mo chóta.

Nach mise
atá go deas!

Chroch mé
suas mo
chóta.

Nach mise an
cailín maith!

Chuir mé orm mo chóta.

Nach mise atá go deas!

Bhain mé díom mo chóta.

Nach mise atá go deas!

Chroch mé suas mo chóta.

Nach mise an buachaill maith!

Obair ealaíne © Peter Donnelly
Taifeadadh agus digitiú: leighleat.com