Ní féidir liom é a fháil

Ní féidir liom mo lón a fháil.

Ní féidir liom mo mhamaí a fháil.

Ní féidir liom mo pheann luaidhe a fháil.

Ní féidir liom mo shlipéir a fháil.

Ní féidir liom mo chaipín a fháil.

Ní féidir liom mo dhaidí a fháil.

Ní féidir liom mo liathróid a fháil.

Ní féidir liom mo spúnóg a fháil.

Obair ealaíne © The Cartoon Saloon
Taifeadadh agus digitiú: leighleat.com