Tá an geimhreadh ann!

Tá lámhainní ar mo lámha.

Tá caipín ar mo cheann.

Tá buataisí ar mo chosa.

Ó! Tá an geimhreadh ann!

Tá lámhainní orm.

Tá caipín orm.

Tá buataisí orm.

Tá an geimhreadh ann!

Obair ealaíne © Martin Fagan
Taifeadadh agus digitiú: leighleat.com