Tá mise mór anois

Tá Liam ag dul ar scoil inniu.

Tá mise
mór anois.

'Tá mise mór anois,' arsa Liam.

Maith an
buachaill.

'Isteach libh sa charr,' arsa Mamaí.

Léim Eoin agus Liam amach as an gcarr.

Sin é an
Múinteoir Dónall.

Tá mise
mór anois.

'Tá mise mór anois,' arsa Liam.

Tá Liam ar scoil anois.

Obair ealaíne © The Cartoon Saloon
Taifeadadh agus digitiú: leighleat.com