Tabhair dom

Tabhair dom

Tabhair dom

crián.

Tabhair dom

mo chóta.

Tabhair dom

ceapaire.

Tabhair dom

uachtar reoite.

Tabhair dom

mo mhála.

Tabhair dom

peann luaidhe.

Tabhair dom

an teidí

Obair ealaíne © Steve Simpson
Taifeadadh agus digitiú: leighleat.com