An maith leat?

An maith leat pizza?

An maith leat ubh?

An maith leat burgar?

An maith leat subh?

An maith leat milseáin?

An maith leat prátaí?

An maith leat brioscáin?

An maith leat cácaí?

Taifeadadh agus digitiú: leighleat.com