An Nollaig

Cá bhfuil Liam?

Sh! Sh! Tá sé ina chodladh.

Agus tá Cáit ina codladh.

Tá. Tá sí ina codladh go sámh.

Cá bhfuil Eoin?

Anseo.

Tarracóir, bábóg agus liathróid.

Ar aghaidh linn!

Hó! Hó! Hó!

Obair ealaíne © The Cartoon Saloon
Taifeadadh agus digitiú: leighleat.com