Cé atá ag caint?

Bhí an rang ciúin.

Ach ní raibh Gug ciúin.

An bhfaca tú mo scaif nua?

Sh.

An bhfaca tú mo scaif nua?

Sh.

An bhfuil tusa ag caint, a Róisín?

Níl, a mhúinteoir.

Agus cé atá ag
caint mar sin?

Gug.

Obair ealaíne © The Cartoon Saloon
Taifeadadh agus digitiú: leighleat.com