Cé atá ann?

Cé atá ann?

Tá Daidí sa teach.

Mamaí.

Cé atá ann?

Tá Lug sa teach.

Gug.

Cé atá ann?

Tá Róisín sa teach.

Sciob.

Cé atá ann?

Tá Cáit sa teach.

An púca.

Obair ealaíne © The Cartoon Saloon
Taifeadadh agus digitiú: leighleat.com