Cé leis...?

Cé leis an leabhar seo?

Is liomsa é.

Cé leis an cóta seo?

Is liomsa é.

Cé leis an caipín seo?

Is liomsa é.

Cé leis an stoca seo?

Feo! Ní liomsa é!

Obair ealaíne © The Cartoon Saloon
Taifeadadh agus digitiú: leighleat.com