Córais Taistil

Is féidir taisteal ar rothar.

Is féidir taisteal ar thraein.

Is féidir taisteal ar bhus.

Is féidir taisteal ar bhád.

Is féidir taisteal ar ghluaisrothar.

Is féidir taisteal ar eitleán.

Is féidir taisteal i gcarr.

An féidir taisteal i mbara rotha?

Taifeadadh agus digitiú: leighleat.com