Daideo

Seo é Daideo.

Tá mé féin agus Daideo sa charr.

Tá mé féin agus Daideo ag siúl.

Tá mé féin agus Daideo ag ithe.

Tá mé féin agus Daideo ag imirt.

Tá mé féin agus Daideo ag rith.

Tá Daideo ag eitilt.

Daideo bocht!

Obair ealaíne © The Cartoon Saloon
Taifeadadh agus digitiú: leighleat.com