Daideo ag siopadóireacht

Chuaigh Daideo ag siopadóireacht.

Cheannaigh sé rothar.
Bhí sé breá sásta leis féin.

Cheannaigh sé hata.
Bhí sé breá sásta leis féin.

Cheannaigh sé banana.
Bhí sé breá sásta leis féin.

Cheannaigh sé iasc.
Bhí sé breá sásta leis féin.

Cheannaigh sé eitleog.
Bhí sé breá sásta leis féin.

Cheannaigh sé fidil.
Bhí sé breá sásta leis féin.

Ach ní raibh Mamó sásta le Daideo!

Obair ealaíne © The Cartoon Saloon
Taifeadadh agus digitiú: leighleat.com