Daidí

Seo é Daidí.

Tá mé féin agus Daidí ag snámh.

Seo é Daidí.

Tá mé féin agus Daidí ag eitilt.

Seo é Daidí.

Tá mé féin agus Daidí ag rith.

Cá bhfuil Daidí?

Sh! Tá sé ina chodladh.

Obair ealaíne © Martin Fagan
Taifeadadh agus digitiú: leighleat.com