Eoin ar an teilifís

Isteach libh anois.

'Beidh Eoin ar an teilifís,' arsa Daidí.

Cá bhfuil Eoin?

Cá bhfuil Eoin?

Sin é Eoin!

Yipí! Yipí!

Bhuaigh Eoin an cluiche.

Seo duit.

Go raibh maith agat.

'Ba mhaith liomsa a bheith
ar an teilifís,' arsa Liam.

Obair ealaíne © The Cartoon Saloon
Taifeadadh agus digitiú: leighleat.com