Fliuch Báite

Tá mé fliuch báite.

Ach cá bhfuil do chóta báistí?

D'fhág mé ar an mbus é.

Seo duit tuáille.
Triomaigh thú féin.

Seo duit bríste.

Seo duit léine.

Agus seo duit péire stocaí.

Tá mé breá tirim anois.

Obair ealaíne © The Cartoon Saloon
Taifeadadh agus digitiú: leighleat.com