Is féidir liom

Is féidir liom rith.

Is féidir liom suí.

Is féidir liom léim.

Is féidir liom luí.

Is féidir liom ithe.

Is féidir liom ól.

Ach ní féidir liom ...

... tiomáint go fóill!

Obair ealaíne © The Cartoon Saloon
Taifeadadh agus digitiú: leighleat.com