Mo Chuid Oibre

Is dochtúir mé.

Seo é mo mhála.

Is gruagaire mé.

Seo é mo shiosúr.

Is feirmeoir mé.

Seo é mo tharracóir.

Is peileadóir mé.

Seo í mo liathróid.

Is ceoltóir mé.

Seo í m'fhidil.

Is múinteoir mé.

Cá bhfuil mo rang?

Obair ealaíne © The Cartoon Saloon
Taifeadadh agus digitiú: leighleat.com