Na Trí Bhéar

Mise Daidí Béar.

Mise Mamaí Béar.

Mise Babaí Béar.

'Is liomsa an chathaoir seo,'
arsa Daidí Béar.

'Is liomsa an babhla seo,'
arsa Mamaí Béar.

'Is liomsa an leaba seo,'
arsa Babaí Béar.

Cé hí sin?

Is mise Cinnín Óir.

Obair ealaíne © Peter Donnelly
Taifeadadh agus digitiú: leighleat.com