Na Trí Mhuicín

Is liomsa an teach tuí.

Is liomsa an teach adhmaid.

Is liomsa an teach brící.

Is mise an mac tíre.

Leag mé an teach tuí.

Leag mé an teach adhmaid.

Níor leag mé an teach brící.

Splais!

Obair ealaíne © Peter Donnelly
Taifeadadh agus digitiú: leighleat.com