Peata Áine

Cá bhfuil mo luch?

Níl sí anseo.

Ná anseo.

Ná anseo ach oiread!

Ó! Cá bhfuil mo luch?

Níl sí anseo.

Ná anseo.

Ansin atá tú!

Obair ealaíne © Peter Donnelly
Taifeadadh agus digitiú: leighleat.com