San Nioclás

Fear beag ramhar

Féasóg bhán

Clóca dearg

Mála lán

Cad atá aige?

Sac bréagán!

Cé atá ann?

San Nioclás!

Obair ealaíne © Steve Simpson
Taifeadadh agus digitiú: leighleat.com