Sciob agus an cat

Chonaic Sciob cat.

Rith sé ina dhiaidh.

Rith an cat isteach sa teach.

Rith Sciob isteach ina dhiaidh.

Léim an cat suas ar an mbord.

Léim Sciob suas ina dhiaidh.

Bailigh leat, a Sciob!

Isteach le Daidí.

Obair ealaíne © The Cartoon Saloon
Taifeadadh agus digitiú: leighleat.com