Sciob Dána

Bhí ocras ar Sciob.

Num! Num! Ispíní!

Chonaic sé ispíní.

Isteach le Mamaí.

Bailigh leat, a Sciob!

Anuas le Sciob.

pizza againn don dinnéar.

Tháinig Daidí abhaile.

Bailigh leat, a Sciob!

Á, seo duit, a Sciob.

Obair ealaíne © The Cartoon Saloon
Taifeadadh agus digitiú: leighleat.com