Sciob Salach

Bhí Sciob salach.
Ní raibh Róisín sásta.

Isteach sa bháisín leat!

Ach ní raibh Sciob sásta.

Léim sé amach as an mbáisín.

'Isteach leat,' arsa Róisín. 'Tá tú salach.'

Nigh Róisín Sciob.

Níl tú salach anois!

Bhuf! Bhuf!

Obair ealaíne © The Cartoon Saloon
Taifeadadh agus digitiú: leighleat.com