Seomra Nua

'Tá an seomra seo go hálainn,' arsa Liam.
'Nach bhfuil,' arsa Nóirín.

'An bhfuil cead agamsa lego a fháil?' arsa Liam.

Tá cinnte,
a Liam.

'Go raibh maith agat, a mhúinteoir,' arsa Liam.

'Agus an bhfuil cead agamsa míreanna
mearaí a fháil?' arsa Nóirín.

Tá cinnte, a Nóirín.

Tá Liam agus Nóirín breá sásta anois.

Tá an seomra seo go hálainn.

Obair ealaíne © The Cartoon Saloon
Taifeadadh agus digitiú: leighleat.com