Sneachta

Sneachta!
Sneachta!

Rith Róisín amach.

Is maith liom an sneachta.

Rith Liam amach.

Rinne Róisín agus Liam fear sneachta.

Ach ansin rith Sciob amach.

O-Óóóó ...

Bhuf! Bhuf!

Obair ealaíne © The Cartoon Saloon
Taifeadadh agus digitiú: leighleat.com