Sona Sásta

Is mise Lug.
Is maith liom tae.

Ólaim é i rith an lae.

Is mise Gug.
Ní ólaim tae.

Ach ólaim caife -
is breá liom é!

Deoch the

Slisne cáca

Lug agus Gug ...

... go sona sásta!

Obair ealaíne © Phillip Morrison
Taifeadadh agus digitiú: leighleat.com