Stop an bus!

Bhí Liam agus Eoin sa bhus.

An bhfuil do lón agat, a Liam?

D'oscail Liam a mhála.

Níl aon lón agamsa.

Tá do lón ag Mamaí.

Stop an bus!

Seo duit do lón, a Liam.

Go raibh maith agat, a Mhamaí!

Obair ealaíne © The Cartoon Saloon
Taifeadadh agus digitiú: leighleat.com