Roghnaigh do chanúint
Naíonáin BheagaNaíonáin Mhóra Naíonáin MhóraNaíonáin Bheaga Rang a hAonNaíonáin Mhóra Rang a DóNaíonáin Mhóra Rang a Trí - SéNaíonáin Mhóra

Do chéad fáilte go Séideán Sí

Tá raon áiseanna agus gníomhaíochtaí digiteacha ar fáil ar an suíomh seo atá bunaithe ar a bhfuil ar fáil cheana sa chlár clóite agus ar forbairt iad ar ghnéithe ar leith den chlár sin.

Tagann an cúrsa leis an gcur chuige atá leagtha síos i gCuraclam na Bunscoile – Gaeilge. Tá sé bunaithe ar an gcur chuige cumarsáideach agus déantar comhtháthú ann ar na ceithre scil:

éisteacht

éisteacht

labhairt

labhairt

léitheoireacht

léitheoireacht

scríbhneoireacht

scríbhneoireacht

Naíonáin Bheaga Naíonáin Mhóra Rang a hAon Rang a Dó Rang a Trí - Sé Clár