Naíonáin Bheaga

Féach thart

Naíonáin Mhóra

Féach thart

Rang a hAon

Féach thart

Rang a Dó

Féach thart

Rang a Trí – Rang a Sé

Féach thart

Do chéad fáilte go Séideán Sí

Tá raon áiseanna agus gníomhaíochtaí digiteacha ar fáil ar an suíomh seo atá bunaithe ar a bhfuil ar fáil cheana sa chlár clóite agus ar forbairt iad ar ghnéithe ar leith den chlár sin.

Cruthaíodh an t-ábhar spreagúil seo chun cur ar chumas páistí forbairt a dhéanamh ar na scileanna teanga atá foghlamtha acu. Tá sé bunaithe ar an gcur chuige cumarsáideach agus déantar comhtháthú ann ar na trí shnáithe: teanga ó bhéal, léitheoireacht agus scríbhneoireacht.

Naíonáin Bheaga

Naíonáin Mhóra

Rang a hAon

Rang a Dó

Rang a Trí – Rang a Sé