Naíonáin Mhóra

Is gníomhaíochtaí taitneamhacha breise iad seo mar thaca leis na ceachtanna léitheoireachta a múineadh cheana féin sa seomra ranga. Dírítear sna gníomhaíochtaí seo ar aithint na bhfocal, agus ar chomhréir na habairte a dhaingniú.

Céim 1

11 leabhar 18 gcluiche

Teaghlach Liam

Roghnaigh an focal

Imir cluiche Léigh seo

An maith leat...?

Cluichí éagsúla

Léigh seo

Fliuch Báite

Roghnaigh an focal

Imir cluiche Léigh seo

Peata Áine

Cluichí éagsúla

Léigh seo

Cé leis...?

Roghnaigh an focal

Imir cluiche Léigh seo

Daideo

Cluichí éagsúla

Léigh seo

Is féidir liom

Cluichí éagsúla

Léigh seo

Cáit sa chistin

Cluichí éagsúla

Léigh seo

Na trí mhuicín

Cluichí éagsúla

Léigh seo

Sneachta

Déan abairtí

Imir cluiche Léigh seo

Cé atá ann?

Déan abairtí

Imir cluiche Léigh seo

Dul siar

Dul siar

Imir cluiche

Céim 2

13 leabhar 18 gcluiche

Mo Chuid Oibre

Cluichí éagsúla

Léigh seo

Na trí Bhéar

Cluichí éagsúla

Léigh seo

Daideo ag siopadóireacht

Cluichí éagsúla

Léigh seo

Mo phictiúr

Roghnaigh an focal

Imir cluiche Léigh seo

Sciob salach

Cluichí éagsúla

Léigh seo

Bróga Cháit

Roghnaigh an focal

Imir cluiche Léigh seo

Stop an bus!

Roghnaigh an focal

Imir cluiche Léigh seo

Seomra Nua

Roghnaigh an focal

Imir cluiche Léigh seo

Córas Taistil

Roghnaigh an focal

Imir cluiche Léigh seo

Sciob dána

Déan abairtí

Imir cluiche Léigh seo

Cé atá ag caint?

Déan abairtí

Imir cluiche Léigh seo

Eoin ar an teilifís

Déan abairtí

Imir cluiche Léigh seo

Sciob agus an cat

Déan abairtí

Imir cluiche Léigh seo

Dul siar

Dul siar

Imir cluiche

Áiseanna Breise Ranga/Supplementary Class Resources

Leagan PDF de bhunábhar na Naíonán Mór

Leabhar an Oide, leabhar an dalta, póstaeir 7rl

Íoslódáil

Comhaid Fuaime na nDlúthdhioscaí

Is é atá sna comhaid fuaime seo ábhar na ndlúthdhioscaí fuaime do na Naíonáin Mhóra.

Rainn, Amhráin agus Ceoldráma

Fuaim a íoslódáil

Scéalta, Sceitsí agus Tascanna Éisteachta

Fuaim a íoslódáil

Leabhairíní

32 Leabhairín

An maith leat?

Léigh seo

An Nollaig

Léigh seo

Ar maidin

Léigh seo

Bróga Cháit

Léigh seo

Cáit sa chistin

Léigh seo

Cé atá ag caint?

Léigh seo

Cé atá ann?

Léigh seo

Cé hé mise

Léigh seo

Cé leis

Léigh seo

Córais taistil

Léigh seo

Daideo ag siopadóireacht

Léigh seo

Daideo

Léigh seo

Daidí

Léigh seo

Deir an cat

Léigh seo

Éadaí

Léigh seo

Eoin ar an Teilifís

Léigh seo

Fliuch Báite

Léigh seo

Is féidir liom

Léigh seo

Mo chuid oibre

Léigh seo

Mo phictiúr

Léigh seo

Na Trí Bhéar

Léigh seo

Na Trí Mhuicín

Léigh seo

Peata Áine

Léigh seo

San Nioclás

Léigh seo

Sciob agus an cat

Léigh seo

Sciob Dána

Léigh seo

Sciob Salach

Léigh seo

Seomra Nua

Léigh seo

Sneachta

Léigh seo

Sona Sásta

Léigh seo

Stop an Bus

Léigh seo

Teaghlach Liam

Léigh seo