Rang a Dó

Céim 1

15 chluiche

Cóisir na gCearc

Roghnaigh an abairt cheart

Imir cluiche Léigh seo

Misneach

Roghnaigh an abairt cheart

Imir cluiche Léigh seo

A Chaitín Mí-Abha

Roghnaigh an abairt cheart

Imir cluiche Léigh seo

Léiní i bPáras

Roghnaigh an abairt cheart

Imir cluiche Léigh seo

An Carnabhal

Roghnaigh an abairt cheart

Imir cluiche Léigh seo

Cat na Caillí

Roghnaigh an abairt cheart

Imir cluiche Léigh seo

Gruama an tSíog Ghránna

Roghnaigh an abairt cheart

Imir cluiche Léigh seo

Cóisir na gCearc

Cluiche cártaí

Imir cluiche

Misneach

Cluiche cártaí

Imir cluiche

A Chaitín Mí-Abha

Cluiche cártaí

Imir cluiche

Léiní i bPáras

Cluiche cártaí

Imir cluiche

An Carnabhal

Cluiche cártaí

Imir cluiche

Murach an Traenáil ar Fad

Cluiche cártaí

Imir cluiche

Cat na Caillí

Cluiche cártaí

Imir cluiche

Gruama an tSíog Ghránna

Cluiche cártaí

Imir cluiche

Céim 2

14 chluiche

Cá bhfuil Cóilín?

Roghnaigh an abairt cheart

Imir cluiche Léigh seo

An dtabharfaidh tú ann mé?

Roghnaigh an abairt cheart

Imir cluiche Léigh seo

Mamó Fadó

Roghnaigh an abairt cheart

Imir cluiche Léigh seo

Uirlisí Ceoil

Roghnaigh an abairt cheart

Imir cluiche Léigh seo

Cá bhfuil Aoibheann?

Roghnaigh an abairt cheart

Imir cluiche Léigh seo

Ná lig dóibh éalú!

Roghnaigh an abairt cheart

Imir cluiche Léigh seo

Slán Sábháilte

Roghnaigh an abairt cheart

Imir cluiche Léigh seo

Cá bhfuil Cóilín?

Cluiche cártaí

Imir cluiche

An dtabharfaidh tú ann mé?

Cluiche cártaí

Imir cluiche

Mamó Fadó

Cluiche cártaí

Imir cluiche

Uirlisí Ceoil

Cluiche cártaí

Imir cluiche

Cá bhfuil Aoibheann?

Cluiche cártaí

Imir cluiche

Ná lig dóibh éalú!

Cluiche cártaí

Imir cluiche

Slán Sábháilte

Cluiche cártaí

Imir cluiche

Céim 3

9 gcluiche

Na Beacha Meala

Roghnaigh an abairt cheart

Imir cluiche Léigh seo

Bean ó Dhia

Roghnaigh an abairt cheart

Imir cluiche Léigh seo

Cad é sin?

Roghnaigh an abairt cheart

Imir cluiche Léigh seo

Ní haon saighdiúir mise!

Roghnaigh an abairt cheart

Imir cluiche Léigh seo

Ar Thóir an Óir

Roghnaigh an abairt cheart

Imir cluiche Léigh seo

Bean ó Dhia

Cluiche cártaí

Imir cluiche

Ar Cad é sin?

Cluiche cártaí

Imir cluiche

Ní haon saighdiúir mise!

Cluiche cártaí

Imir cluiche

Ar Thóir an Óir

Cluiche cártaí

Imir cluiche

Litriú

7 gcluiche

br/cr/dr/fr

Damhsa na gCoiníní

Imir cluiche

cl/bl/gl

Damhsa na gCoiníní

Imir cluiche

pl/sl/fl

Damhsa na gCoiníní

Imir cluiche

gr/pr/sr/tr

Damhsa na gCoiníní

Imir cluiche

ia/ea/eo/ua

Damhsa na gCoiníní

Imir cluiche

ón/óg/ín/án/ach

Damhsa na gCoiníní

Imir cluiche

Dul siar

Damhsa na gCoiníní

Imir cluiche

Áiseanna Breise Ranga/Supplementary Class Resources

Leagan PDF de bhunábhar Rang a Dó

Leabhar an oide, leabhar an dalta, leabhairíní, póstaeir 7rl

Íoslódáil

Comhaid Fuaime na nDlúthdhioscaí

Is é atá sna comhaid fuaime seo ábhar na ndlúthdhioscaí fuaime do Rang a Dó.

Dánta agus Amhráin

Fuaim a íoslódáil

Scéalta, Sceitsí agus Tascanna Éisteachta

Fuaim a íoslódáil