Rang a Trí - Rang a Sé

Tá leabhar saothair ag gabháil le cuid de na húrscéalta do na hardranganna. Féadfaidh tú cliceáil ar an nasc Áiseanna Breise Ranga chun teacht orthu.

Consain agus Gutaí

2 fhíseán 3 chluiche

Gutaí, Consain, scór!

Consain agus Gutaí

Imir cluiche Féach físeán

Ciseáin na litreacha

Consain agus Gutaí

Imir cluiche Féach físeán

Litrigh é!

Consain agus Gutaí

Imir cluiche

Gutaí

3 fhíseán 4 chluiche

Ciseáin na ngutaí

Gutaí

Imir cluiche Féach físeán

Gutaí le caora

Gutaí

Imir cluiche Féach físeán

Gutaí Leathana agus Caola

Gutaí

Imir cluiche Féach físeán

Litrigh é

Gutaí

Imir cluiche

Ainmfhocail

1 fhíseán 2 chluiche

Ainmfhocail ag popáil

Ainmfhocail

Imir cluiche Féach físeán

Litrigh é

Ainmfhocail

Imir cluiche

Ainmfhocal agus Briathar

2 fhíseán 4 chluiche

Ag snámh le Briathra

Ainmfhocal agus Briathar

Imir cluiche Féach físeán

Ciseáin na bhfocal

Ainmfhocal agus Briathar

Féach físeán

Litrigh é

Ainmfhocal agus Briathar

Imir cluiche

Siollaí agus an Aimsir Láithreach

2 fhíseán 3 chluiche

Snap na siollaí

Siollaí agus an Aimsir Láithreach

Imir cluiche Féach físeán

Caol le caol. Leathan le leathan

Siollaí agus an Aimsir Láithreach

Imir cluiche Féach físeán

Litrigh é

Siollaí agus an Aimsir Láithreach

Imir cluiche

An Aimsir Láithreach

1 fhíseán 3 chluiche

Rás sa spás

An Aimsir Láithreach

Imir cluiche

An rás abhaile

An Aimsir Láithreach

Imir cluiche Féach físeán

Aimsigh na péirí

An Aimsir Láithreach

Imir cluiche

An Aimsir Chaite

1 fhíseán 2 chluiche

Aimsigh an aimsir chaite

An Aimsir Chaite

Imir cluiche Féach físeán

Cluiche na lachan

An Aimsir Chaite

Imir cluiche Féach físeán

Áiseanna Breise Ranga/Supplementary Class Resources

Leagan PDF de bhunábhar Rang a Trí – Rang Sé

Rang a Trí - Leabhar an oide, leabhar an dalta, leabhairíní agus úrscéalta ranga

Íoslódáil

Rang a Ceathair - Leabhar an oide, leabhar an dalta, leabhairíní agus úrscéalta ranga

Íoslódáil

Rang a Cúig - Leabhar an oide, leabhar an dalta, leabhairíní agus úrscéalta ranga

Íoslódáil

Rang a Sé - Leabhar an oide, leabhar an dalta, leabhairíní agus úrscéalta ranga

Íoslódáil

Comhaid Fuaime na nDlúthdhioscaí

Is é atá sna comhaid fuaime seo ábhar na ndlúthdhioscaí fuaime a ghabhann le pacáistí uile Shéideán Sí, ó Rang 3 go dtí Rang 6.

Rang a Trí - Scéalta, Sceitsí agus Tascanna Éisteachta

Fuaim a íoslódáil

Rang a Ceathair - Sceitsí agus Tuairisc

Fuaim a íoslódáil

Rang a Ceathair - Scéalta, Sceitsí agus Tascanna Éisteachta

Fuaim a íoslódáil

Rang a Cúig - Sceitsí agus Cur Síos Beathaisnéiseach

Fuaim a íoslódáil

Rang a Cúig - Scéalta, Sceitsí agus Tascanna Éisteachta

Fuaim a íoslódáil

Rang a Sé - Sceitse, Fógra, Réamhaisnéis na hAimsire, Agallamh agus Sobaldhráma

Fuaim a íoslódáil

Rang a Sé - Scéalta, Sceitsí agus Tascanna Éisteachta

Fuaim a íoslódáil

Leabhair Saothair

19 leabhar pdf

Ábhar tacaíochta léitheoireachta agus tuisceana do shaothair phróis Rang 3-6

An Nathair agus na Spéaclaí

PDF a íoslódáil

Siotaí Sí

PDF a íoslódáil

Carraig na Caillí

PDF a íoslódáil

Cine Shiabhra

PDF a íoslódáil

An Marcach Óg

PDF a íoslódáil

Go Tóin Poill

PDF a íoslódáil

An Múinteoir Nua

PDF a íoslódáil

Mistéir Lios an Chatha

PDF a íoslódáil