Clár

Cuimsíonn an cúrsa seo treoirleabhar don oide, leabhair shaothair do na daltaí, treoracha faoi mhúineadh na léitheoireachta, dlúthdhioscaí fuaime sna trí mhórchanúint, ceachtanna ábharbhunaithe, cluichí, póstaeir, úrscéalta ranga, leabhair eolais agus pictiúrchártaí.

Féadfaidh tú cur síos ar na háiseanna uile seo a fháil i mbróisiúr Shéideán Sí atá ar fáil le híoslódáil ag bun an leathanaigh seo. Ina theannta tá foirm ordaithe chomh maith le liosta iomlán de na leabhairíní agus de na húrscéalta ranga a ghabhann leis an gcúrsa.

Íoslódáil an bróisiúr anseo Foirm ordaithe anseo Liosta leabhairíní & úrscéalta ranga anseo