Naíonáin Bheaga

Tá sé mar aidhm ag na gníomhaíochtaí idirghníomhacha seo tógáil ar an obair a rinneadh sa seomra ranga. Tá siad bunaithe ar shraith iomlán na leabhar léitheoireachta do na naíonáin bheaga. Díríonn siad ar aithint focal, ar thuiscint agus ar fhorbairt stór focal.

Leabhairíní na Naíonán Beag – ar fáil ag bun an leathanaigh sa roinn Áiseanna Breise Ranga.

7 gcluiche

Cluiche Meaitseála

Cluiche Meaitseála

Imir cluiche

Caith do Léim

Cluichí éagsúla

Cliceáil ar an bpictiúr

Cluichí éagsúla

Áiseanna Breise Ranga/Supplementary Class Resources

Leagan PDF de bhunábhar na Naíonán Beag

Leabhar an Oide, leabhar an dalta, póstaeir 7rl

Íoslódáil

Comhaid Fuaime na nDlúthdhioscaí

Is é atá sna comhaid fuaime seo ábhar na ndlúthdhioscaí fuaime do na Naíonáin Bheaga.

Rainn agus Amhráin

Fuaim a íoslódáil

Scéalta, Sceitsí agus Tascanna Éisteachta

Fuaim a íoslódáil

Leabhairíní

19 Leabhairín

Ag Siopadóireacht le Mamaí

Léigh seo

Am Lóin

Léigh seo

An Gadaí Beag

Léigh seo

An Tusa mo Mhamaí?

Léigh seo

Ar mhaith leat Imir liom?

Léigh seo

Cad atá uait?

Léigh seo

Cad é atá ort?

Léigh seo

Céard atá agat?

Léigh seo

Éadaí Liam

Léigh seo

Féach ar Theidí

Léigh seo

Gug ag Siopadóireacht

Léigh seo

Is maith liom

Léigh seo

Mo Thigh

Léigh seo

Nach mise atá go deas!

Léigh seo

Ní féidir liom é a fháil

Léigh seo

Rírá i seomra na naíonán

Léigh seo

Tá an Geimhreadh ann

Léigh seo

Tá mise mór anois

Léigh seo

Tabhair dom

Léigh seo