Rang a hAon

Céim 1

16 chluiche

Tóraíocht Taisce

Imir cluiche

Sciob Lá Fliuch

Ord agus Eagar

Imir cluiche Léigh seo

Rudaí a chonaic mé

Ord agus Eagar

Imir cluiche Léigh seo

Am Lóin ar scoil

Ord agus Eagar

Imir cluiche Léigh seo

Mam sa sneachta

Ord agus Eagar

Imir cluiche Léigh seo

Sciob ar strae

Ord agus Eagar

Imir cluiche Léigh seo

Sciob agus an chuileog

Ord agus Eagar

Imir cluiche Léigh seo

Brídín Bhocht

Ord agus Eagar

Imir cluiche Léigh seo

An bhfaca tú Daidí?

Ord agus Eagar

Imir cluiche Léigh seo

Dialann Ainnín aimsire

Ord agus Eagar

Imir cluiche Léigh seo

Duibhín agus Báinín

Ord agus Eagar

Imir cluiche Léigh seo

Cé hiad seo?

Ord agus Eagar

Imir cluiche Léigh seo

Caisleán Cháit

Ord agus Eagar

Imir cluiche Léigh seo

Bronntanas do Mham

Ord agus Eagar

Imir cluiche Léigh seo

Bia Folláin

Ord agus Eagar

Imir cluiche Léigh seo

An Spideog

Ord agus Eagar

Imir cluiche Léigh seo

Céim 2

16 chluiche

Tóraíocht Taisce

Imir cluiche

An bhfaca tú mo shliotar?

Ord agus Eagar

Imir cluiche Léigh seo

An Ghráinneog sa Ghairdín

Ord agus Eagar

Imir cluiche Léigh seo

An Pota Leitean Draíochta

Ord agus Eagar

Imir cluiche Léigh seo

Cití agus an Scáthán

Ord agus Eagar

Imir cluiche Léigh seo

Daideo

Ord agus Eagar

Imir cluiche Léigh seo

Léiní agus Séimí

Ord agus Eagar

Imir cluiche Léigh seo

Léiní, an Ceoltóir

Ord agus Eagar

Imir cluiche Léigh seo

Léiní, an Gadaí

Ord agus Eagar

Imir cluiche Léigh seo

Liathróid Bhreá

Ord agus Eagar

Imir cluiche Léigh seo

Mo Mhála Scoile

Ord agus Eagar

Imir cluiche Léigh seo

Ó Mhaidin go hOíche

Ord agus Eagar

Imir cluiche Léigh seo

Raic sa Siopa

Ord agus Eagar

Imir cluiche Léigh seo

Scoil na Sí

Ord agus Eagar

Imir cluiche Léigh seo

Tabharfaidh mise aire duit

Ord agus Eagar

Imir cluiche Léigh seo

Táimid mór le chéile

Ord agus Eagar

Imir cluiche Léigh seo

Céim 3

16 chluiche

Tóraíocht Taisce

Imir cluiche

Peata Sioráif

Ord agus Eagar

Imir cluiche Léigh seo

Hiúdaí

Ord agus Eagar

Imir cluiche Léigh seo

Cliabhán d’Ailbhe

Ord agus Eagar

Imir cluiche Léigh seo

A Mhamó Dhil

Ord agus Eagar

Imir cluiche Léigh seo

Cá bhfuil mo dhinnéar?

Ord agus Eagar

Imir cluiche Léigh seo

Coinnigh Greim Air

Ord agus Eagar

Imir cluiche Léigh seo

Cá bhfuil mo bhricfeasta?

Ord agus Eagar

Imir cluiche Léigh seo

Jimín ar an bpláinéad Trug

Ord agus Eagar

Imir cluiche Léigh seo

Garraí na Scoile

Ord agus Eagar

Imir cluiche Léigh seo

Cearc an Phrompa

Ord agus Eagar

Imir cluiche Léigh seo

Peata Béir

Ord agus Eagar

Imir cluiche Léigh seo

Seachain tú féin!

Ord agus Eagar

Imir cluiche Léigh seo

An Corcán Óir

Ord agus Eagar

Imir cluiche Léigh seo

Rainn agus Amhráin

Ord agus Eagar

Imir cluiche Léigh seo

Tabhair Aire Mhaith Dó

Ord agus Eagar

Imir cluiche Léigh seo

Litriú

5 chluiche

á/ó/ú

Cluiche na Lachan

Imir cluiche

é/í

Cluiche na Lachan

Imir cluiche

án/ch

Cluiche na Lachan

Imir cluiche

ín/óg

Cluiche na Lachan

Imir cluiche

Dul Siar

Cluiche na Lachan

Imir cluiche

Áiseanna Breise Ranga/Supplementary Class Resources

Leagan PDF de bhunábhar Rang a hAon

Leabhar an oide, leabhar an dalta, leabhairíní, póstaeir 7rl

Íoslódáil

Comhaid Fuaime na nDlúthdhioscaí

Is é atá sna comhaid fuaime seo ábhar na ndlúthdhioscaí fuaime do Rang a hAon.

Rainn agus Amhráin

Fuaim a íoslódáil

Scéalta, Sceitsí agus Tascanna Éisteachta

Fuaim a íoslódáil